HomeБез категорияДоктор Иво Димитров с благодарствен адрес от филиала на ВМА Пловдив

Доктор Иво Димитров с благодарствен адрес от филиала на ВМА Пловдив

Иво Димитров

Доктор Иво Димитров с благодарствен адрес от филиала на ВМА Пловдив

Началникът на Военна медицинска академия Многопрофилна болница за активно лечение Пловдив, полковник доктор Ангел Гозманов, удостои с благодарствен адрес доктор Иво Димитров за оказаното съдействие на МБАЛ-Пловдив към ВМА-София.

Получилият наградата с пожелание за здраве и професионални успехи доктор Иво Димитров е главен асистент към Факултет по Обществено здраве на Медицински университет град София, също така е съветник в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към Народното Събрание на Република България.

Научните му интереси са насочени към Комуникативните и групови процеси на служителите в областта на Здравеопазването, характеризиращи се с две монографии,над 20 публикации и 20 цитирания в областта.Защитава своята научно-образователна степен „Доктор“ в направление „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. Магистър по „Счетоводство и контрол“,“Финанси“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Доктор Иво Димитров е носител на почетния знак на Факултета по Обществено здраве на Медицински университет град София за особен принос за развитието и утвърждаването на общественото здраве.

Доктор Иво Димитров притежава и активни заслуги в различни обществени направления, отличен е с почетен знак и благодарности за съдействие и партньорство от ОДМВР-Пловдив и Специалните сили 68 бригада.Член на Ротари-Пловдив и редколегията на списание“Медикал магазин“и „Съвременна Медицинска наука“.

Споделете чрез
Оценете тази статия

editor@mobilnamedia.com

Напишете коментар