HomeБез категорияКритична нужда от учители с това умение в Пловдив и областта

Критична нужда от учители с това умение в Пловдив и областта

Жестомимика в училищата в Пловдив

Критична нужда от учители с това умение в Пловдив и областта

Едно сравнително достъпно умение се оказва изключително важно за учителите в Пловдивска област.

За всеки учител от вторият най-голям град в България е предимство да владее умение, което би му помогнало да общува по-лесно с ученици и родители. Умението е предпоставка за осезаемо по-висок доход, включващ надбавка над основната заплата.

През последните години Пловдив се оказа един от градовете, в който се раждат най-много деца с увреден слух в България. Затова владеенето на жестомимичен език е от изключителна важност за учителите, които искат да практикуват в града под тепетата.

Предполага се, че в следващите 3 години в началните училища в Пловдивска област ще бъдат записани хиляди деца, които имат нужда от общуване с жестомимичен език.

Това означава, че тези ученици ще имат потребност от подготвени учители в продължение на цялото си образование.

Трендът за повишаване на нуждата от познания по жестомимика в учебните заведения се оформя като дълготраен. Той предполага подготовката за всички училища на територията на град Пловдив с кадри, които да владеят този начин на общуване.

С подготовка за познания по жестомимичен език се занимава център Знание и Реализация – http://www.zirbg.com/ От центъра, лицензиран от НАПОО научаваме как законът се произнася спрямо наболелия проблем:

В Българското законодателство има критични моменти относно осигуряването на възможност на хората с увреден слух да получават информация и да имат право на равен достъп до образователни услуги с останалите членове на обществото, право, което им е гарантирано от Конституцията ни Чл.41, ал. 1 и 2 и Чл. 32: „Обучаващите институции предприемат подходящи мерки с цел изравняване на възможностите за ефективно упражняване на правото на образование и обучение на лица с увреждания“.

Законът за народната просвета в Чл.4, ал.1 и 2 признава правото на всеки да получи образование и гарантира осъществяването му без дискриминация. Той регламентира интегрираното обучение на деца със СОП в детските градини и училищата чрез създаване на подкрепяща среда. В Закона за висшето образование и в подзаконовата уредба са предвидени облекчени условия за достъп на хората с увреждания, подкрепа и интеграция в системата на ВО.

Законът предполага да наближава момент, в който всяко училище ще има нужда от подготвени кадри, за да функционира.

Education photo created by master1305 – www.freepik.com

Споделете чрез
Оценете тази статия

editor@mobilnamedia.com

Коментари
 • В България има над 150 000 глухи хора. Въвеждането на жестомимичен език на повече места е задължително.

  29.06.2020
 • Нуждата от общуване с глухи не е само в Пловдив. В Хасково също има много деца с увреден слух.

  03.07.2020
 • А някой ще каже ли колко време се учи тази жестомимика?

  03.07.2020
 • Задължително трябва да има обучение по жестомимичен език!

  04.07.2020
 • Вие хубаво пишете, че трябва да има подготвени учители, но кой трябва да плаща за подготовката им? Много учители искат да владеят езика на глухите, но това не става лесно с една учителска заплата.

  06.07.2020
  • Държавата трябва да осигури тези обучения!

   06.07.2020
 • Хора, обезумяхте ли, не може заради няколко стотин деца да карате всички учители да се готвят за жестомимика.

  Съжалявам, че децата са се родили с увреждания и предполагам, че не им е лесно, но не може да карате всички учители да учат жестомимичен език.

  09.07.2020

Напишете коментар