HomeБългарияД-р Иво Димитров | Личности

Д-р Иво Димитров | Личности

Иво Димитров

Д-р Иво Димитров | Личности

Д-р Иво Димитров е главен асистент към Факултет по Обществено здраве на Медицински университет гр. София и съветник в Комисия за борба с корупция, конфликт на интереси и парламентарна етика към Народното Събрание на Република България.

Научните му интереси са насочени към Комуникативните и групови процеси на служителите в областта на Здравеопазването, характеризиращи се с две монографии, над 20 публикации и 20 цитирания в областта.

Защитава своята научно-образователна степен “Докктор” в направление “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. Магистър по “Счетоводство и контрол”, “Финанси” и “Обществено здраве и здравен мениджмънт”.

Д-р Димитров е носител на почетния знак на ФОЗ-София за особен принос за развитието и утвържждаването на общественото здраве. Иво Димитров притежава активни заслуги в различни обществени направления, отличен с почетен знак и благодарности за съдействие и партньорство от ОДМВР – Пловдив и Специалните сили 68 бригада. Член на Ротари – Пловдив и редколегията на списание “Медикал магазин” и “Съвременна Медицинска Наука”.

Публикации за д-р Иво Димитров:

Доктор Иво Димитров С Благодарствен Адрес От Филиала На ВМА Пловдив
Генерал Явор Матеев С Благодарност Към Доктор Иво Димитров

Вътрешният министър награди с юбилеен знак д-р Иво Димитров
Съветник срещу корупцията с награди от полицията и военните
Командоси наградиха съветник в парламента срещу корупцията

Споделете чрез
Оценете тази статия
Етикети

editor@mobilnamedia.com

Няма коментари

Напишете коментар