HomeБез категорияМаркетинг отдел. Защо е най-важен за бизнеса?

Маркетинг отдел. Защо е най-важен за бизнеса?

Маркетинг отдел

Маркетинг отдел. Защо е най-важен за бизнеса?

Наличието на маркетинг отдел във всяка фирма с 30 или повече служители е задължително условие за законен и успешен бизнес.

Преди всичко трябва да отбележим, че маркетинговият отдел е най-важният за фирми, които функционират в държави с пазарна икономика. Причината за това е икономическият фундамент „Търсенето определя предлагането„. Тъй като с търсенето се свързва пазарът (маркетът) то дейността, която го проучва и изследва е основа за бизнеса. Предлагането на стоки или услуги се обуславя на базата на установеното търсене.

Може би не всяка фирма се нуждае от реклама, но всяка има нужда от маркетингова стратегия. Много хора свързват маркетинга с рекламата, защото тя е най-популярната дейност на маркетолозите. Всеки от нас е виждал реклами по телевизията, срещал е билбордове по улиците и е попадал многократно на интернет реклама, докато търси полезна информация онлайн. В този материал ще ви запознаем с още много дейности на маркетинговия отдел на фирмите и какво те трябва да правят. Преди всичко е нужно да си отговорим на един въпрос:

Какво е маркетинг?

Маркетингът е наука за пазара. Тази наука, която изследва търсенето. На базата на маркетинга всяка организация (стопанска, правителствена или с идеална цел) изследва и контактува с целеви групи от обществото.

Всеки маркетинг отдел трябва да изследва пазара и на базата на това изследване да разработва фирмени политики със стратегии за:

 • Продукта – Неговите качества, дизайн характеристики и свойства, пазарен продукт са както стоките, така и услугите.
 • Цената – Как тя ще повлияе на потребителите, но да не е по-ниска от заложените цели на фирмата.
 • Дистрибуцията – Включва начина на продажба и покупка, какви са дейностите, които извършват потребителите.
 • Комуникация – Общуването между организацията и потенциалните клиенти, това са реклама, PR, директни продажби, стимулиране на продажбите и други.

Тези четири насоки са популярни като модел 4P, заради първите букви на думите на английски (Product, Price, Placement, Promotion)

Защо продуктовата политика е дейност за маркетинг отдел?

За да бъде успешен един пазарен продукт, той трябва да задоволява нужди на определени клиенти. Маркетинговият отдел проучава тези нужди и систавя изисквания към дизайна, характеристиките и спецификациите на продукта.

Опитът за реализацията на продукт без проучване на нуждите на потребителите е като игра на хазарт. Интуицията на предприемача не е достатъчна за да се прецени дали стоката или услугата ще има успех, защото интуицията се базира на ограничен кръг от контакти, а не от представителна извадка на пазарен сегмент.

Защо ценовата политика е дейност на маркетинг отдел?

Определянето на цената се извършва на базата на два фактора:

 • Разходите на фирмата за производство и реализация на пазарния продукт.
 • Реакцията на потенциалните клиенти спрямо цената.

Анализ на разходите:
След като маркетинговият отдел направи продуктово проучване и определи какви трябва да са всички спецификации на продукта, всички отдели в организацията трябва да определят разходите за производство и реализация. Такива са променливите разходи, които варират спрямо количеството продукти (работни заплати, материали, енергия, бонуси за търговски консултанти и др.) и постоянните разходи (разходи за счетоводство, реклама, заплати на ръководен персонал, канцеларски материали и др.)

На базата на разходите маркетинговият отдел трябва да определи какво количество от продукта и при каква цена може да се реализира, за да се покрият разходите.

Реакция на потребителите:
Минималната цена, на която фирмата може да си позволи да продава продуктите е тази, която покрива разходите и риска от вероятен неуспех. След определяне на разходите е нужно да се определи как потребителите биха реагирали на цената.

За да се максимизира печалбата и да се осигурят средства за бъдещи инвестиции, за фирмата е по-благоприятно продуктът да се реализира при максимално висока цена. От друга страна по-високата цена често прави реализацията по-трудна. Промяната на количеството реализираната продукция спрямо промяната на цената се нарича „Ценова еластичност на търсенето“.

Маркетинговият отдел трябва да изчисли при каква цена печалбата ще бъде най-голяма.

Тук маркетолозите също изчисляват съпътстващи приходи и разходи.

 • Съпътстващи приходи: Това са приходите от стоки и услуги със съпътстващо потребление (тонер за принтери, платени приложения при продажба на смартфони абонамент за поддръжка и др.)
 • Съпътстващи разходи: Това са тези разходи, които организацията прави, след като реализира продажба (най-често разходи за гаранционно обслужване)

Защо дистрибуционната политика е дейност за маркетинг отдел?

Дистрибуционната политика описва пътя, който стоката или услугата преминава от производител до потребител. Основната дейност на маркетинговия отдел в планирането на дистрибуционните канали е как и къде клиентът ще закупи продуктите.

Търговската политика е основна част от дистрибуционната политика!

Затова маркетолозите трябва да определят:

 • Къде се продават пазарните продукти (малък/голям магазин, шоурум, участие в търговски изложения, онлайн търговия и поръчки, поръчки и заявки по телефона, използване на мрежов маркетинг, франчайз или собствени магазини и др.)
 • Какви са аргументите и поведнието на търговските консултанти, стратегия за убеждаване и преценяване на потенциалните клиенти.
 • Позициониране, разположение и подредба на стоките в магазините (мърчандайзинг)
 • Начин на плащане
 • Други

Маркетолозите трябва да изследват целевия пазар и да определят подходяща дистрибуционна политика за всеки отделен сегмент от него.

Комуникационната политика е най-известната дейност на маркетинговите отдели

След като се определят характеристиките и спецификаците на стоката или услугата, нейната цена и начините за покупка е нужно да се извърши разгласа за този пазарен продукт.

Комуникацията между организацията и потребителите трябва винаги да бъде двустранна, като тя може да бъде пряка и непряка. Дейността на маркетинговия отдел е да подбере канали за обмен на информацията, нейното съдържание, мониторинг и контрол над комуникационната стратегия.

Най-популярните комуникационни инструменти ползвани с маркетингови цели са:

 • Реклама
 • Връзки с обществеността ( PR / Пиар )
 • Лобиране
 • Директен маркетинг
 • Лични продажби
 • Стимулиране на продажбите

Използването на всеки отделен инструмент от комуникационния микс изисква проучване, планиране, сегментиране, наблюдение, контрол, събиране на обратна информация и анализ. За по-големите организации е нужно да има отделно подразделение, което да управлява комуникацията с потребителите.

Заключение за нуждата от маркетинг отдел

За да изпълнява функциите си, най-важната дейност на маркетинговия отдел е проучването на пазара. Маркетолозите трябва да разбиват пазара на сегменти и да разработват продуктови, ценови, дистрибуционни и комуникационни стратегии и политики за всеки отделен сегмент от пазара. Нужно е да се познават поведението и навиците на потребителите. Важно е да се разбират техните нужди и желания.

Причината за започването на бизнес начинание е желанието на предприемача да реализира печалба.
Възможността обаче да се реализира тази печалба зависи от нуждите на пазара. Без значение дали това е потребителски, индустриален, финансов или правителствен пазар и дали продуктът е стока или услуга, качествените маркетолози са тези, които имат нужните познания и умения да извлекат максималните облаги за предприятието.

Business photo created by snowing – www.freepik.com

Любопитно за маркетинга:
Въпреки че най-често дейността на маркетинга се свързва с рекламата, обърнете внимание, че в тази статия, която описва маркетинга:
– Думата реклама и нейните производни се срещат 6 пъти
– Думата потребител и нейните производни се срещат 10 пъти
– Думата пазар и нейните производни се срещат 16 пъти
– Думата продукт и нейните производни се срещат 18 пъти

Споделете чрез
Оценете тази статия

editor@mobilnamedia.com

Коментари
 • Колко хора учат маркетинг в униврситетите без да правят разлика между маркетинг и реклама.

  21.10.2020

Напишете коментар