HomeБизнесНиколай Аргиров: Реалната линия на бедност превишава обявената

Николай Аргиров: Реалната линия на бедност превишава обявената

Николай Аргиров: Реалната линия на бедност е много над обявената

Николай Аргиров: Реалната линия на бедност превишава обявената

Реалната линия на бедност многократно превишава обявената от различните правителства според икономиста Николай Аргиров. „Граждани, чиито доходи прехвърлят този праг далеч не са изключени от тежки ограничения“ твърди анализаторът. Той не приема нито абсолютната линия на бедност в България, нито относителната, защото те не са достатъчни за задоволяване на основни човешки нужди в 21-ви век.

Официалната линия на бедност се определя по методика, която е приета от парламента. Тя може да бъде открита на сайта на Министерството на труда и социалната политика: https://www.mlsp.government.bg/uploads/1/zakoni/metodika-bednost-2019.rtf

Николай Аргиров представя несъгласието си с тази методика, защото тя не взима под внимание задоволяването на нужди, които са базови човешката същност.

„Когато говорим за бедност в една държава, не става въпрос за относителна величина. Бедността е лишение от задоволяването на базови потребности.“

Според методиката, която изчислява бедността в България, под прага на бедност са хора, които разполагат с под 60% от медианния доход в страната.

Медианен доход: Ако наредим всички българи по доход, то този който е в средата на редицата би бил случаят с медианен доход.

За съжаление медианният доход, както и почти всички доходи в България е в пъти по-нисък, отколкото в развитите държави.

Какви базови потребности не се покриват при българската линия на бедност?

Това са основни потребности, които можем да открием в „Пирамидата на Маслоу“. Те са базови, защото са характерни за нормалното съществуване на човешкия индивид в 21-ви век. Свързани са със следните разходи:

  • Наем на жилище в средно голям български град.
  • Здравна застраховка, която да поема разходи за скъпоструващи лечения.
  • Хранителни продукти, чието ниско качество не е причина за заболявания.
  • Базови разходи за образование (семестриални такси, учебници, допълнителна литература)
  • Спестявания за непредвидени разходи или ограничени приходи.
  • Водене на социален живот.
  • Покупка на комуникационна техника, която не е морално остаряла.
  • Други…

Основен проблем е, че доход равен или дори двойно превишаващ официалната линия на бедност не е достатъчен за задоволяването на всички тези основни потребности едновременно. Това означава, че ако доходите на определен българин превишават прага на бедността, вероятно той трябва да се лиши от някои от описаните разходи.

Бедността в България е сред основните причини и за ниското ниво на меркетингови услуги в страната. Ключов фактор за развитието на икономиката и бизнеса е търсенето. Търсене в икономиката има, когато бъдат съчетани желание за потребление и платежоспособност.

Споделете чрез
Оценете тази статия

editor@mobilnamedia.com

Напишете коментар