HomeБез категорияНиколай Аргиров: Ето защо големите неравенства са проблем за България.

Николай Аргиров: Ето защо големите неравенства са проблем за България.

Николай Аргиров: Ето защо големите неравенства са проблем за България.

Николай Аргиров: Ето защо големите неравенства са проблем за България.

Николай Аргиров е икономист и активен участник в партийната структура на БСП в Пловдив. Той е един от фаворитите за място в кандидатската листа на социалистите за парламентарните избори на 04.04.2021г.

Какво представляват икономическите неравенства: Това е разликата в сумите, които получават хората в едно общество разделени според техния доход. За да ги измерим можем да сравним например общата сума от доходите на най-богатите 10% от обществото с вторите най-богати 10% от обществото с третите и т.н.

Днес Николай Аргиров обяснява защо големите социални и икономически неравенства вредят на държавата.

Николай Аргиров:

България е държавата с най-големи икономически неравенства в ЕС. Неслучайно нашата страна е тази с най-ниските доходи сред всички останали страни-членки. Ето как това вреди на икономиката на цялата държава:

  • Лоши условия за правене на бизнес
  • Ниска продължителност на живота
  • Висока емиграция

Как големите неравенства влошават бизнес климата в страната:

Първичната цел на всеки бизнес е да реализира печалба на собственика на предприятието. Ако бизнес климатът в една държава зависеше само от първичната цел, то България би била идеална за инвестиции, защото страната ни е с изключително ниски данъци за собствениците на големи капитали.

Основната причина за инвестиция обаче е търсенето.

Търсене: Желание за потребление на стока или услуги, подкрепено с покупателна способност.

Когато има високо търсене към продукт или услуга в една държава, тогава инвестициите свързани с тези продукти и услуги в държавата се повишават.

Лошите условия за бизнес в страната, породени от големите неравенства се разделят на две основни направления:
1. Ниска платежоспособност на потребителите
2. Ниска работоспособност на населението

Ниска платежоспособност на потребителите
Реалните разполагаеми доходи в България масово са много под реалната линия на бедност. Това означава, че след плащане на задължителни разходи, българите остават с минимални или без разполагаеми суми, които да разпределят така, както те преценят за добре.

В България се потребяват хранителни продукти от предимно нисък клас. Много редки са случаите, когато българи купуват кисело мляко за над 2лв. кофичка от 400гр и сирене над 25лв. за килограм. Новите автомобили също представляват покупка, която се прави много по-рядко, отколкото в други държави в ЕС.

Ниска работоспособност на населението
Ниските доходи на българите предполагат съвкупно намаляване качеството и количеството на работната ръка. От една страна тове се причинява от емиграцията на много от най-качествените налични кадри, от друга страна ниските доходи представляват демотивиращ фактор за образование.

Как големите неравенства намаляват продължителността на живота:

Значителните социални неравенства ограничават възможностите на бедните да живеят здравословно.

Фактори, които съкращават живота на бедните:

  • Постоянни високи нива на стрес породени от несигурността за утрешния ден.
  • Работа в лоши условия на труд и поемане на рискове.
  • Консумация на хранителни продукти с ниско качество.
  • Невъзможност за получаване на адекватно лечение.
  • Стресът и дългото работно време ограничават възможностите за изпълнение на здравословни навици и превенция.

Тези фактори значително съкращават продължителността на живота и работоспособността на бедните граждани. Нация от повече бедни влиза в спирала от задълбочаване на бедността и проблемите в обществото.

Как големите неравенства повишават емиграцията:

През 1989г. населението на Народна Република България достига 9 милиона души (преброяване 4 години по рано показва брой на населението в страната от 8 948 649 души, като се вземе предвид ръста на населението, към 10.11.1989г. се предполага, че населението е надвишавало 9 000 000)

Днес официалните данни на държавните институции показват, че населението на страната е под 7 милиона души. Частни източници твърдят, че броят на българите в страната е значително по-нисък. Основната причина за това са високите нива на емиграция, причинени от бедността.

Разликата в доходите в България и в развитите европейски държави е силно мотивиращ фактор, който кара българските работници да избират чуждата икономика пред тази в страната.

Споделете чрез
Оценете тази статия

editor@mobilnamedia.com

Няма коментари

Напишете коментар