HomeБизнесТова са причините за инфлация през 2022г.

Това са причините за инфлация през 2022г.

Ппричините за инфлация през 2022г.

Това са причините за инфлация през 2022г.

Икономистът Николай Аргиров разяснява причините за инфлация в началото на 2022г.

(Повече информация за Николай Аргиров прочетете тук.)

Инфлацията е характерна за стадия на растеж в икономическия цикъл. Без извънредните фактори 2022г. трябваше да попадне в стадий на рецесия.

Запознайте се с трите основни причини за инфлация през 2022г. според българския икономист:

1. Печатането на пари по време на пандемията е водеща причина за инфлация.

По време на пандемията с ковид-19, много държави с големи и мощни икономики затвориха населението си и ограничиха бизнесите си. Това доведе до много ниски данъчни постъпления в държавните бюджети. От друга страна, за да спасят затворените бизнеси и техните работници, тези правителства бяха принудени да повишат разходите за помощи и субсидии. Така се стигна до едно ускорено емитиране на пари от централните банки.

Докато някои икономисти предупреждаваха, че икономическата криза може да вземе повече жертви от здравната, най-големите икономики в света започнаха да печатат пари.

По-голямата парична маса в обръщение неминуемо води до инфлация, когато няма значително повишение на производството.

2. Възстановеното търсене на горива след пандемията

По време на пандемията милиарди хора по света ограничиха пътуванията си. Много бизнеси намалиха дейностите се, а някои сектори бяха почти напълно замразени. Тези фактори значително намалиха търсенето на горива в целия свят. Намаленото търсене драстично понижи цената на петрола. След пандемията търсенето на горива се възстанови и това доведе до повишаване на тяхната цена.

Повишените цени на горивата доведоха след себе си втората причина за инфлация.

3. Въоръженият конфликт в Украйна е третата основна причина за инфлация.

От началото на въоръжения конфликт между Украйна и Русия търговията с двете държави е силно затруднена. Русия е основен доставчик на Европа с важни ресурси, които са особено важни, както за индустриалните производства, така и за енергийната система.

Ограниченият достъп до руски и укрански ресурси изключителен инфлационен фактор.

Русия и Украйна са двете държави, които изнасят най-много слънчоглед в света. Повишените цени на олиото в началото на конфликта са резултат от въоръжения конфликт.

(Научете как Европейската централна банка измерва инфлацията)

Споделете чрез
Оценете тази статия

editor@mobilnamedia.com

Няма коментари

Напишете коментар