HomeДобив на злато в света от началото на годината (в тонове)

Добив на злато в света от началото на годината (в тонове)

Колко добив на злато е направен в света през тази година (в тонове злато)

Тона злато добив от началото на годината до момента в целия свят.

Числото горе показва колко тона злато са добити от всички мини по света за тази година. То постоянно се променя на базата на статистически проучвания извършени в предходни години и се сверява периодично с актуални данни.

Количеството добито от природата злато от началото на годината може да се разминава с 0,03% от реалния добив.

Намерете и други интересни данни в Светът в числа.

Факти за златото

  • Стойността на годишния добив на злато варира между 150 и 200 милиарда долара в зависимост от цената на унция.
  • Досега в цялата история на човечеството са добити приблизително 190 000 тона злато. Това може да ви изглежда много, но отговаря на стоманата, която се добива от света за около 75 минути.
  • Най-скъпата златна монета в света е Двойният орел от 1933 г., който беше продаден в Ню Йорк през 2002 г. за 7,59 милиона долара.

Oтражение на добива на злато върху природата

Големият добив на злато произвежда опустошителни количества отпадъци. Средно само 0,00001% от добиваната руда се рафинира в злато. Останалите 99,9999% са отпадъци – голяма част от тях са силно токсични. Нискокачествената златна руда често се смесва с натриев цианид, за да се разтвори златото. Цианидът е силно отровен химикал, който унищожава екосистемите, ако не се съдържа. Цианидните разливи са често срещани при добив на злато. В допълнение към цианида, замърсяването от добива на злато включва тежки елементи като кадмий, олово, арсен, селен и живак.